Từ nay đến cuối năm, ngành Nông nghiệp sẽ xây dựng các vùng chè sản xuất tập trung. Tổng diện tích của các vùng chè sản xuất tập trung là 515ha, tại các địa phương như Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa và T.P Thái Nguyên.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, tỉnh sẽ trích từ ngân sách số tiền hơn 3,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương trên xây dựng các vùng chè sản xuất tập trung. Theo đó, sẽ hỗ trợ 100% kinh phí chứng nhận VietGAP cho 200ha chè; hỗ trợ 70% giá mua máy (hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/máy) cho 10 máy sao chè bằng gas; hỗ trợ 70% giá mua máy bơm và thiết bị tưới cho 100 điểm sản xuất quy mô 1 điểm từ 0,5ha trở lên. Ngoài ra hoạt động bảo vệ thực vật cũng được tỉnh hỗ trợ với mức 50% giá mua thuốc và mức hỗ trợ không quá 868.000 đồng/ha/năm…